Boligforeningen AAB, afdeling 47
Ejendomskontoret holder åbent:
Mandag til fredag: kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 44 91 39 32
Afdelingsbestyrelsen træffes på kontoret:
Anden og sidste mandag i måneden kl. 19:00 - 19:30
Offentlig transport
S-tog Linie C
Servicebus 834
Buslinie 142
Buslinie 145
Buslinie 350s

Velkommen til afdeling 47's hjemmeside

9-11-20
Der er i dag truffet aftale med Vestforbrændingen om igangsætning af den nye affaldssortering.

Som beskrevet i den efterfølgende tekst vil ordningen træde i kraft i slutningen af november måned.
Det forventes at der omdeles biospande og informationsmateriale i uge 48.
---------------
Pr. 12-8-20: Som alle er bekendt med, er der i Ballerup kommune vedtaget en kildesortering af husstandenes affald.

For afd. 47 vedkommende skal vi forvente der pr. husstand yderlig skal sorteres i BIO affald - Plastik af forskellig art .
I dag er der allerede ordninger for papir, glas, pap, metal , kemi, elktronik og keramik.

Der vil komme plast og metal kuber i rabaten hvor flagstangen står.
Plast og metal kuber på et mindre felt på græsset ved gangen mellem nr. 124 og 178
her forventes også en papcontainer.
Plast og metalkuber på et mindre felt på græsset ved gangen mellem nr. 134 og 172
Endelig kommer der Plast og metal ved kuberne ved nr. 156.

Ved hver af vores eksisterende båse opsættes en bioaffaldscontainer.

Der vil blive afleveret i bioaffaldsbeholder ved hver husstand samt bioposer, der skal benyttes.
 

 
Kalender
Afdeling 47 har indkøbt 2 hjertestartere.
De er placeret inde i opgangene i nr. 116 og nr. 166.


Man skal være opmærksom på, at der er alarm på skabene, når døren til hjertestarteren åbnes. 

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
15.01.2018
Ejendomskontoret holder åbent:
Mandag til fredag: kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 44 91 39 32
Afdelingsbestyrelsen træffes på kontoret:
Anden og sidste mandag i måneden kl. 19:00 - 19:30
Offentlig transport
S-tog Linie C
Servicebus 834
Buslinie 142
Buslinie 145
Buslinie 350s
Boligforeningen AAB - afdeling 47 | Lundebjerggårdsvej 206 Lundebjerggårdsve 132. st. th | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913932 | post.aab47@aab.dk