Boligforeningen AAB, afdeling 47
Ejendomskontoret holder åbent:
Mandag til fredag: kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 44 91 39 32
Afdelingsbestyrelsen træffes på kontoret:
Anden og sidste mandag i måneden kl. 19:00 - 19:30
Offentlig transport
S-tog Linie C og H
Servicebus 834
Buslinie 142
Buslinie 145
Buslinie 350s

Velkommen til afdeling 47's hjemmeside

22-3-2023

Afdelingen er jo heldigvis snart færdig med deres regnvands og kloak renovering, men man oplever tilstoppelse af kloaknettet af bleer og andre hyggeiejnebind. 
Der har været et ønske fra beboerne at der skal sættes rottespær ind i kloaknettet, men sådanne spær har det med at blive stoppet af bleer og hyggiejnebind. 
Derfor skal disse ting ikke ikke i toilettet, men i en spand og derefter i restaffaldsposen. 

Der er en lang række punkter der skal følges op på og især udearealerne og de små græs hjørne skal retableres. Vi lover at dette vil blive fulgt til dørs.

----------------
22-3-2023
Der visse beboerer, som bruger Facebok til at at fremkomme med holdninger og beboerklager, men bestyrelsen har ikke adgang til at kommentere disse.
----

25-1-2023
Hærværk og vold mod Gottlieb,s biler og medarbejder.

Der har den 24 januar  været en voldeig episode over for en medarbejder fra Gottlieb,s kloak firma. Vedkommende kørte i en sort WW stationcar, Nr er kendt.
Efterfølgende samme dag blev der øvet hærværk over for en stor lastvogn, der spulede kloak: i 3 dæk blev der stukket en skarp genstand ind så dækkene blev ødelagt.
Natten til den 25 januar blev der igen øvet hærværk mod en grøn lastvogn. Frontruden blev smadret og igen blev 3 dæk ødelagt.
Efter den første hændelse blev sagen politi anmeldt, og derfor må anden episode være repressalier over denne anmeldelse.

Vi vil bede beboerne om, at være opmærksom på ligende hændelser. Og man kan anonymt lægge en seddel i afdelingens brevkasse på kontoret, hvis man har oplysninger eller man ser noget mistænkeligt fremover.


-----------

24-10-2022
Opsigelse af tilslutning til afd. 47 TV-pakker med YouSee.

Der har igennem et stykke tid cirkuleret info på Facebook om, at man kan opsige sin TV-pakke.

Bestyrelsen skal oplyse, at det er fastaftale med YouSee og, at aftalen først er til udløb den 31-3-2024.

Hvorfor først der:

I 2015 vedtog afdelingsmødet, at der 1 feb. 2016 skulle etableres en ny kabelløsning til alle lejlighder med mulighed for individuelle  pakke løsninger.

Men alle var forpligtiget til minimum at få YouSee grundpakken. Men samtidig kunne den enkelte beboer så selv vælge andre tillægspakker: 10 - 20 - 30 kanaler eller hele YouSee pakken.

Ligeledes blev der lagt bredbånd ind i alle lejlighederne, som man så kunne lave en tilsluningsaftale med YouSee om.

Ved at afd. 47 fik etableret ovenstående uden udgift for afdelingen, bandt vi os for en 7 års aftale med en opsigelse på 12 måneder efter de 7 år.

Afdelingsbestyrelsen vil inden året udgang så opsige aftalen som det kræves.

Et nyt afdelingsmødet skal så afgøre om afd. 47 så fortsat skal være tilkoblet YouSee. Eller der vælges en anden TV udbyder.
Men med den enkelte beboers valgfrihed til at modtage et signal fra YouSee eller en anden TV udbyder skal indgå i aftalen. 

Der har på en gammel hjemmeside stået, at aftalen løb til 31-12-2022. Det er en fejl, som siden er blevet rettet, desvære ligge nogen inde med disse oplysninger, men det ændre ikke udløbsdatoen er som  understrege højer oppe i denne info.

-----------

7-10-2022
Fejl i referatet, der er udsendt til beboerne.

Det rigtige årstal i overskriften skal være 2022 og ikke som der står 2021. Datoen er korrekt.

Selvom der er 3 personer og en betyrelse der har læst referatet inden udsendelsen, har man desværre overset dette ved korekturlæsningen.

Bestyrelsen skal beklage denne lille fejl.   crying


.................

28-9-2022
På afdelingsmødet den 19-9-2022 blev der vedtaget, at der skal opsættes El-ladestandere.
Der er udpeget to steder, som er hensigtmæssige for tilkobling af El (strøm).

Der bliver opsat 2 standere med udtag til 4 biler ved Lundebjerggårdsvej 118 og 120 og ligeledes  2 standere med udtag til 4 biler i Lundeparken,
Her er placeringen ud for nr. 12 og 13 ud mod Lundebjerggårdsvej
Der er indgået en 7 årig aftale med CLEVER almen, som etablere alle El-ladestandere og afholder alle udgifter.

Brugere:
Der vil være mulighed for at indgå aftaler om forbrug i form af en abonnement ordning.
Ligeledes vil der være P-regler for brug af pladserne. Men det vil blive tilpasset i forhold til mængden af brugere.
Nu er det sådan at der er en leverings tid på ca. 16 til 20 uger inden standerne er opsat. 
----------------------------
3-6-22 revideret den 7-10-22

Kloakprojektet er nu godt i gang.
De første2 blokke er næsten færdige, der arbejdes staig i en del kælderne.

Ved tagnedløbene er der nu udskiftet til helt nye afløb i jordhøjde.

Man skal stadig selv flytte så meget beplantningen selv. Det der står tilbage vil så blive fjerne, men ikke sat tilbage.

Kalmar brædder vil blive nedtaget og senere retableret.
Er der belægning bliver denne også retableret, men man bør selv fjerne fliser og stable dem uden for det af kloakfirmaet viste arbejdsareal.

Man vil få varsel i postkassen, om rydning af en arel ved de haver, der har nedløbsrør fra taget til regnvandsbrønden.

  
------------

1-4-2022
Husk at du hele tiden kan få udleveret de grønne affaldsposer til madaffald.

Vi ser at nogen plastikposer istedet for de miljøvenlige grønneposer.
Det giver problemer i sorteringen af det grønne affald, når det lægges i plastikposer.

-------------
18-1-2022

Husk at medbringe dit sundhedskort når du går på afdelingskontoret for at få gæstekort. 
For vi ønsker at vide hvem vi udlevere gæstekort til.

Der udleveret max 10 gæstekort pr. måned.
Der bliver ført kontrol med hvem der modtager gæstekort samt hvor ofte man henter.

Dette gøres for at sikre mod misbrug af lånebiler og der biler ikke er registreret på en adresse i afd. 47.

Vi modtager gerne anonyme henvendelser om misbrug af gæstekort.

Vi erindre om, at der i ordningen er 3 timers parkering med brug af P - skive uden gæstekort.

 
Kalender
Afdeling 47 har indkøbt 2 hjertestartere.
De er placeret inde i opgangene i nr. 116 og nr. 166.


Man skal være opmærksom på, at der er alarm på skabene, når døren til hjertestarteren åbnes. 

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
15.01.2018
Ejendomskontoret holder åbent:
Mandag til fredag: kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 44 91 39 32
Afdelingsbestyrelsen træffes på kontoret:
Anden og sidste mandag i måneden kl. 19:00 - 19:30
Offentlig transport
S-tog Linie C
Servicebus 834
Buslinie 142
Buslinie 145
Buslinie 350s
Boligforeningen AAB - afdeling 47 | Lundebjerggårdsvej 206 | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913932 | post.aab47@aab.dk