Boligforeningen AAB, afdeling 47
Ejendomskontoret holder åbent:
Mandag til fredag: kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 44 91 39 32
Afdelingsbestyrelsen træffes på kontoret:
Anden og sidste mandag i måneden kl. 19:00 - 19:30
Offentlig transport
S-tog Linie C
Servicebus 834
Buslinie 142
Buslinie 145
Buslinie 350s

Velkommen til afdeling 47's hjemmeside

OBS sidste nyt pr. 15-9-20!
Der er kommet nye retningslinier fre Organisationsbestyrelsen om afholdelse af  afdelingsmøder.
Grundet de seneste prognocer og stigningen i smittede har Organisationesbestyrelsen anbefalet at afdelinger der ikke har afholdt afdelingsmøder udskyder dette til foråret.

Grundet kloak sagen som blev vedtaget med godkendelse af DV planen kan der komme en mindre husleje forhøjelse på 1,5 % i 2021.
Det Organisationsbestyrelsen der tager stilling til denne evt. forhøjelse.  

-----------------------
pr. 18-9-20

Da der ingen afdelingsmøde bliver i 2020 vil bestyrelsen udarbejde en beretning, der dækker hovedpunkterne fra sidste afdelingsmøde i april 2019.
Denne forventes omdelt først i november måned.
Samtidig vil budgettet for 2021 samt regnskab for 2019 også blive omdelt. 

------------------------
Antennebudgettet for 2021 blev behandlet på bestyrelsesmødet den 14-9-20. 
Der vil blive en mindre nedgang i betalingen. I 2021: 185 kr. pr måned mod nu 199 kr.
------------------------
 
Pr. 12-8-20: Som alle er bekendt med, er der i Ballerup kommune vedtaget en kildesortering af husstandenes affald.

For afd. 47 vedkommende skal vi forvente der pr. husstand yderlig skal sorteres i BIO affald - Plastik af forskellig art .
I dag er der allerede ordninger for papir, glas, pap, metal , kemi, elktronik og keramik.

Der vil komme plast og metal kuber i rabaten hvor flagstangen står.
Plast og metal kuber på et mindre felt på græsset ved gangen mellem nr. 124 og 178
her forventes også en papcontainer.
Plast og metalkuber på et mindre felt på græsset ved gangen mellem nr. 134 og 172
Endelig kommer der Plast og metal ved kuberne ved nr. 156.

Ved hver af vores eksisterende båse opsættes en bioaffaldscontainer.

Der vil blive afleveret i bioaffaldsbeholder ved hver husstand samt bioposer, der skal benyttes.
 
Der vil komme mere info når afdelingen har oprettte pladser til kuber samt at vi kan få info materiale fra kommunen til omdeling.
Dato for igangsætning er derfor stadig pr. 15-9-20 ikke vidende i afdelingen.
 
--------------------------------------

Denne ordning er indført pr. 1-5-2020: Boligforeningen har ændret ordningen for udskiftning af køkkener, hvor afdelingen finansiere udskiftningen.
Boligforeningen AAB har fået et påbud af Boligstyrelsen om, at afdelingen skal betale 25% af udgiften til køkkenudskiftningen via deres Drift og Vedligeholdelsesplaner.

Afd. 47 har tidligere finansieret disse køkkenudskiftninger ved optagelse af lån. Herefter er der for den lejer, som har fået det nye køkken blevet opkrævet et forbedringstillæg. 
Det er således kun den beboer, som har fået køkkenet der betaler for dette gode.

Med den ordning som Boligforeningen er blevet påbudt vil det betyde, at alle betaler til noget en enkelt beboer får.
Dette princip har afdelingsbestyrelsen taget afstand fra og køkkenudskiftningerne er derfor blevet sat i bero.

---------------------


 
Kalender
Afdeling 47 har indkøbt 2 hjertestartere.
De er placeret inde i opgangene i nr. 116 og nr. 166.


Man skal være opmærksom på, at der er alarm på skabene, når døren til hjertestarteren åbnes. 

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
15.01.2018
Ejendomskontoret holder åbent:
Mandag til fredag: kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 44 91 39 32
Afdelingsbestyrelsen træffes på kontoret:
Anden og sidste mandag i måneden kl. 19:00 - 19:30
Offentlig transport
S-tog Linie C
Servicebus 834
Buslinie 142
Buslinie 145
Buslinie 350s
Boligforeningen AAB - afdeling 47 | Lundebjerggårdsvej 206 Lundebjerggårdsve 132. st. th | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913932 | post.aab47@aab.dk