Boligforeningen AAB, afdeling 47
Ejendomskontoret holder åbent:
Mandag til fredag: kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 44 91 39 32
Afdelingsbestyrelsen træffes på kontoret:
Anden og sidste mandag i måneden kl. 19:00 - 19:30
Offentlig transport
S-tog Linie C
Servicebus 834
Buslinie 142
Buslinie 145
Buslinie 350s

Velkommen til afdeling 47's hjemmeside

3-6-22
Kloakprojektet er nu opstartet.
De første varslinger omdelt.
Desværre ser det ikke ud til at man selv flytter sin beplantning. Men som tidligere nævn vil denne så blive fjerne, men ikke sat tilbage.
Kalmar brædder vil blive nedtaget og senere retableret.

Man vil få varsel i postkassen, om rydning af en arel ved de haver der har nedløbsrør fra taget til regnvandsbrønden.
Så man kan godt begynde at tænke på hvor en evt. busk eller rose midlertidig skal stå.
Man skal VÆRE FORBEREDt PÅ AT NOGLE KALMARBRÆDDER BLIVER NEDTAGET for at kloak folkene kan komme til.
Der vil senere ske en retablering.
  
------------
1-5-2022
Der er nu foretaget en oprydning at bakkernes opflade. Der er sået forårblomster og græsser på område.

Vi selvfølgeligt at der kommer lidt regn ind i mellem så det kan få de rette betingelser.
------------

1-4-2022
Husk at du hele tiden kan få udleveret de grønne affaldsposer til madaffald.

Vi ser at nogen plastikposer istedet for de miljøvenlige grønneposer.
Det giver problemer i sorteringen af det grønne affald, når det lægges i plastikposer.

-------------
18-1-2022

Husk at medbringe dit sundhedskort når du går på afdelingskontoret for at få gæstekort. 
For vi ønsker at vide hvem vi udlevere gæstekort til.

Der udleveret max 10 gæstekort pr. måned.
Der bliver ført kontrol med hvem der modtager gæstekort samt hvor ofte man henter.

Dette gøres for at sikre mod misbrug af lånebiler og der biler ikke er registreret på en adresse i afd. 47.

Vi modtager gerne anonyme henvendelser om misbrug af gæstekort.

Vi erindre om, at der i ordningen er 3 timers parkering med brug af P - skive uden gæstekort.

 
Kalender
Afdeling 47 har indkøbt 2 hjertestartere.
De er placeret inde i opgangene i nr. 116 og nr. 166.


Man skal være opmærksom på, at der er alarm på skabene, når døren til hjertestarteren åbnes. 

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
15.01.2018
Ejendomskontoret holder åbent:
Mandag til fredag: kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 44 91 39 32
Afdelingsbestyrelsen træffes på kontoret:
Anden og sidste mandag i måneden kl. 19:00 - 19:30
Offentlig transport
S-tog Linie C
Servicebus 834
Buslinie 142
Buslinie 145
Buslinie 350s
Boligforeningen AAB - afdeling 47 | Lundebjerggårdsvej 206 Lundebjerggårdsve 132. st. th | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913932 | post.aab47@aab.dk