Boligforeningen AAB, afdeling 47
Ejendomskontoret holder åbent:
Mandag til fredag: kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 44 91 39 32
Afdelingsbestyrelsen træffes på kontoret:
Anden og sidste mandag i måneden kl. 19:00 - 19:30
Offentlig transport
S-tog Linie C
Servicebus 834
Buslinie 142
Buslinie 145
Buslinie 350s

Velkommen til afdeling 47's hjemmeside

Afdelingen holder lukket for aftenekspedition fra den 23 juni til den 9 august 2020.
Der henvises ti varmemesterkontorets åbningstid mellem kl. 9.00 til 10.00.

Man må forvente ventetid på reparationer i denne periode grundet ferieafvikling hos afdelingens håndværkere.
------------------------
Organisationsbestyrelsen har bestemt, at der indtil videre ikke må afholdes afdelingsmøder.

Der er vedtaget en CORONA lov, som bemyndiger Boligforeningen til at vedtage budget 2021, hvis der ikke er huslejestigningen på mere end 2 %.

Afd. 47 forventer ikke overskrider dette.

Skal afdelingen have en huslejestigning er årsagen, den efterfølgende oplysning om affaldsortering i kuber.
Vi afventer beregninger fra kommunen.

------------------------
Som alle er bekendt med, er der i Ballerup kommune vedtaget en kildesortering af husstandenes affald.

For afd. 47 vedkommende skal vi forvente der pr. husstand yderlig skal sorteres i BIO affald - Plastik af forskellig art .
I dag er der allerede ordninger for papir, glas, pap, metal , kemi, elktronik og keramik.

Der vil komme plast og metal kuber i rabaten hvor flagstangen står.
Plast og metal kuber på et mindre felt på græsset ved gangen mellem nr. 124 og 178
her forventes også en papcontainer.
Plast og metalkuber på et mindre felt på græsset ved gangen mellem nr. 134 og 172
Endelig kommer der Plast og metal ved kuberne ved nr. 156.

Ved hver af vores eksisterende båse opsættes en bioaffaldscontainer.

Der vil blive afleveret i bioaffaldsbeholder ved hver husstand samt bioposer, der skal benyttes.
 
Der vil komme mere info i løbet af de næste par måneder, men alle kan allerede nu godt begynde og tænke på hvordan gør den enkelte hustand dette.

--------------------------------------

Boligforeningen har ændret ordningen for udskiftning af køkkener, hvor afdelingen finansiere udskiftningen.
Boligforeningen AAB har fået et påbud af Boligstyrelsen om, at afdelingen skal betale 25% af udgiften til køkkenudskiftningen via deres Drift og Vedligeholdelsesplaner.

Afd. 47 har tidligere finansieret disse køkkenudskiftninger ved optagelse af lån. Herefter er der for den lejer, som har fået det nye køkken blevet opkrævet et forbedringstillæg. 
Det er således kun den beboer, som har fået køkkenet der betaler for dette gode.

Med den ordning som Boligforeningen er blevet påbudt vil det betyde, at alle betaler til noget en enkelt beboer får.
Dette princip har afdelingsbestyrelsen taget afstand fra og køkkenudskiftningerne er derfor blevet sat i bero.

---------------------

OBS!
Nye bredbåndsudbyder
Afd. 47 har nu fået aftale med YouSee om, at andre bredbåndsudbydere kan etableres via vores antenneanlæg.
Der er lavet aftale med "Fastspeed" (Fastspeed.dk)

Men vi mener også, at "HIPER" (hiper.dk) er omhandlet af aftalen med YouSee.
Dette drejer sig kun om bredbånd, TV delen er stadig YouSee.

Ønsker man at skifte bredbåndsleverandør, skal man kontakte de nævnte leverandører på deres hjemmesider.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
19-12-2019
Kalender
Afdeling 47 har indkøbt 2 hjertestartere.
De er placeret inde i opgangene i nr. 116 og nr. 166.


Man skal være opmærksom på, at der er alarm på skabene, når døren til hjertestarteren åbnes. 

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
15.01.2018
Ejendomskontoret holder åbent:
Mandag til fredag: kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 44 91 39 32
Afdelingsbestyrelsen træffes på kontoret:
Anden og sidste mandag i måneden kl. 19:00 - 19:30
Offentlig transport
S-tog Linie C
Servicebus 834
Buslinie 142
Buslinie 145
Buslinie 350s
Boligforeningen AAB - afdeling 47 | Lundebjerggårdsvej 206 Lundebjerggårdsve 132. st. th | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913932 | post.aab47@aab.dk