Boligforeningen AAB, afdeling 47

Afdelingskontor (bestyrelse)


Afdelingsbestyrelsen

I Boligforeningen AAB har afdelingsbestyrelsen en meget aktiv rolle, idet der fra administrationen er udlagt en lang række administrative opgaver, som bestyrelsen varetager i hverdagen.
AAB er kendt for sin selvforvaltning igennem "det decentrale forvaltningskoncept", som derigennem sikrer, at beboerdemokratiet er så tæt på beboerne som muligt.

Afdelingsformand Ulle Skjødt

tlf. 20219450
Lundebjerggårsvej 126 st.tv

 
Kasserer Per Stripp
Mob. 27382770

Lundebjerggårdsvej 144, 1, th
Bestyrelsessuppleant Anders Lysholt Salge
Mob. 20844520
Lundeparken 33


 
Bestyrelsesmedlem Emil Solvind
Mobil 505059038

Lundeparken 32
Bestyrelsesmedlem Mads Kjær Stage
mobil 26276136
Lundeparken 37
Bestyrelsessupleant Thomas Lentz Vilberg
Mobil 26793090

Lundeparken 29
Kalender
Boligforeningen AAB - afdeling 47 | Lundebjerggårdsvej 206 | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913932 | post.aab47@aab.dk