Boligforeningen AAB, afdeling 47

Praktiske oplysninger


I dette afsnit har du nogle forskellige emner, som skulle kunne hjælpe dig til at gøre din hverdag enklere.

Parkering

Der er indgået aftale om parkeringsordning med din parkering.

Der er 3 timers parkering med brug af P - skive.

Der kan af beboeren udleveres en P tilladelse der gælder i 24 timer.

Det er ikke tilladt for biler, som bruges til erhvervsformål at parkerer i tidsrummet fra kl. 16.00 til 7.00.
på boligforeningens område. En erhvervsbil defineres blandt andet, som en bil der har et tydeligt CVR-nr., logo eller firmanavn påklistret, uanset om den er indregistreret med hvide - gule eller papegøjeplader,

Der udleveres max ti gæstekort pr. måned.


 

Affald

Afdelingen er til knyttet den kommunale genbrugsordning. Derfor skal der sorteres i mange fraktioner.

Etageboligerne:
Der er opstillet 4 stationer med kuber for plast og småt metal samt glas og flasker.
Ligeledes er der ved hver bås opsat minicontainer til Bio affald.

Der er centralt plaseret papcontainer til dette affald.

I båsene er der så container til restaffald.

Ved rækkehusene er der 3 indhegninger med diverse containere, hvor der skal sorteres som ved etageboligerne.

Etage og rækkehusene:
Endelig er der 2 større containerpladser: Ved afdelingskontor en stor container til større affald.
Samt ved garagerne ved nr. 156 er der en container til have affald

Storskrald               

Storskraldsgården ved afdelingskontoret:
 
Elektronik - Radio - PC apparater og lign. lægges i de opstillede elektronikcontainere.
TV og PC skærme stilles på pallerne (skal ind i aflåst containerrum).
Malerrester kan dog afleveres i containergården, men sættes ved siden af mini-containerne.
Jern og andet større metalaffald lægges i de mærkede jerncontainere.
Keramik og lertøj lægges i de mærkede keramikcontainere. Disse må ikke bruges til flasker og glas.
 
Grønt affald fra haverne, altankasser, udgåede stueplanter m.m., skal afleveres i containergården ved garagerne mod Ballerup Boulevard.
 
Batterikasser er placeret ved vaskeriet nr. 208 samt dagrenovationscontainer ved nr. 128 og 202 samt den grønne containergård.
Samt ved rækkehusene
 
Andet brændbart affald skal afleveres i den store container (dog maks. 1 meters længde).
 
Møbler, sengebunde, madrasser og gulvtæpper bringes af beboerne til genbrugsstationen på Energivej 44.
Ligeledes afleveres hårde hvidevarer på genbrugsstationen eller man lader leverandøren af ny maskine medtage den gamle.

 
Miljøfarligt affald som gamle akkumulatorer og gamle bildæk bringes også af beboerne til genbrugsstationen.
 
Andet miljøfarligt affald såsom kemikalier, olie, lysstofrør, sparepærer og lign. henstilles udenfor miljøskabet.
 
Såfremt reglerne omkring affald ikke bliver overholdt vil affaldet blive fjernet for din regning.

 

Bilvask                      

Der er mulighed for at give bilen en make-over.
Bilvask forefindes v/vaskerierne i begge ender af afdelingen.
Her skal du bruge K-nøglen til skabet og brikken til vand.
Hver tur varer ca. 15 minutter.


E-rum

For de beboere der ønsker ekstra kælderplads, er der mulighed for at
leje et E-rum (ekstra rum). Disse rum er beliggende i samme blok som de normale kælderrum. Det er nødvendigt at blive optaget på en venteliste på kontoret. Ventetiden er normalt på 5-7 år. Ventelisten kan beses på afd. kontoret i kontortiden.


Garager

Beboere der har bil/motorcykel kan leje en garage. Garagebygningerne er placeret i begge ender af afdelingen.
Garagerne må kun benyttes til biler/motorcykler og ikke til oplagring af diverse effekter.
Det er ikke tilladt at bruge garagen som værksted for reparation af biler.
Det er nødvendigt at blive optaget på en venteliste på kontoret.
Ventetiden er normalt 7 år.
Ventelisten kan beses på afd. kontoret i kontortiden.
                            

Venteregler:                

Når man får tilbudt et E-rum eller en garage, der ikke ligger hensigtsmæssigt i forhold til sin bopæl, kan man 3 gange sige nej tak til tilbudet. Den 4. gang skal man sige ja ellers bliver man slettet af listen. Og man må begynde forfra i ventelisten.
 

Husk at få dig en familie- og indboforsikring

Det anbefales, at der i forbindelse med sin familie- og indboforsikring tegnes en glas- og kummeforsikring.
Uheldet kan være ude med de store termovinduer/døre eller man taber noget i håndvasken eller toiletkummen.
Afd. 47 dækker ikke skader på ovennævnte forvoldt af en selv eller gæster.


Trillebør/græsslåningsmaskine                            

Afdelingen har 2 trillebøre, som kan bruges til at køre haveaffald i.
Der er en trillebør placeret i hver ende af afdelingen.
De kan afhentes i barnevognsrummene ved nr. 106 samt nr. 144.
Der er også en græsslåningsmaskine.
De skal stilles tilbage efter brug hver dag.
  

Vaskeri- og kælderbrik

Til hver lejlighed medfølger 2 brikker, som skal bruges ved adgang til vaskeriet og kælder. Ligeledes bruges brikken når man skal booke sig ind på den enkelte maskine i terminalen.
Ved fornyelse af brikken i tilfælde af slidtage eller anden defekt, betaler beboeren brikkens udskiftningsomkostninger. Reguleres i forhold til omkostningerne ved bestilling af brikken: Fortiden kr. 100,00.


Opdatering af brikker

Brikkerne skal med mellemrum opdateres. Dette gøres ved, at man på indgangskontrollen holder brikke op foran scanner i ca. 3 sekunder.
Man vil opleve når man kikker på den grønne mand, at han kommer frem to gange. Gør han det er du opdatert. Husk at gøre det jævnlig på begge brikker.
 

Internet

Afdelingens antenneanlæg er forberedt til Internet/bredbånd. For at blive tilsluttet skal du henvende dig til YouSee kabel tv.
Hastighed og priser oplyses hos YouSee.
Du kan i YouSee,s telebutikker købe en startpakke, men også bestille hjælp via YouSee kabel tv.

Du kan også blive tilknyttet IP telefoni via antennestikket hvis du har PC og modem.
Det er væsentligbilliger end normal fastnet telefon og så er der fri tale.
Denne service hedder Cabel talk. Også her er det nødvendigt at kontakte YouSee kabel tv for pris.
Kalender
Boligforeningen AAB - afdeling 47 | Lundebjerggårdsvej 206 | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913932 | post.aab47@aab.dk