Boligforeningen AAB, afdeling 47

Infrastruktur


El-ladestandere Der er på P-pladsen ved Rækkehusene i Lundeparken etableret 4 pladser for opladning til El-biler. Ligeledes er der også ladestandere ved etageboligerne ved nr. 118 - 120. Der er opsat regelsæt for anvendelsen, da det kun er AAB beboere der kan anvende ordningen,

Elektricitet

Hver enkelt lejlighed er forsynet med såvel 220 volt til belysning og andet brug samt 380 volt til komfuret.
I målerskabet på trappegangen er installeret 1 stk. HPFI sikringsrelæ samt 1 stk. hovedafbryder med een 13 Amp. sikring til belysning og alle stikkontakter.
I de lejligheder der efter 2006 har fået nyt køkken er der 2 stk. 13 Amp. sikringer til belysning og stikkontakter.
Dette er vigtigt at huske, hvis der er tændt for flere apparater med stort forbrug samtidig.
 
Herudover er der installeret en hovedafbryder med 2 stk. 16 Amp. sikringer til komfuret.
Dette betyder, at installationen kan præstere en samlet effekt på 7040 Watt (7KW). Det må huskes at komfuret kan bruge betydeligt mere end det, hvis alle plader og ovnen tændes samtidig. Undgå derfor at tænde alt på fuld styrke!
Beboeren kan tilkøbe en ekstra fase på 16 Amp. ved henvendelse på afdelingskontoret.

Vand

Der er naturligvis både varmt og koldt vand i lejligheden. Det varme vand er forsynet med cirkulation således, at det varme vand vil komme hurtigt.

Skulle dette ikke være tilfældet, bør varmemesteren kontaktes i den normale arbejdstid.

Der er på nuværende tidspunkt ikke monteret vandmålere i de enkelte lejligheder, men det indskærpes alligevel, at der skal udvises sparsommelighed med vandet.

Varme

Vi modtager fjernvarme fra det fælleskommunale I/S Vestforbrænding og tilmed til en fornuftig pris. Varmeanlægget er fuldautomatisk og tilpasser sig derfor klimaændringer omgående. De enkelte radiatorer er forsynet med termostatventiler.
Det vil være fornuftigt at dreje på termostatventilen med mellemrum, således at den ikke kalker fast. 
Varmeanlægget slår automatisk til, hvis temperaturen falder under 16 grader. Der er varme disponibel hele året, således at der selv i sommermånederne opretholdes en korrekt temperatur, selv om der kommer en kold periode.
Der er opsat varmemålere på samtlige radiatorer.
Varmesæsonen følger kalenderåret.
I opgangene er opsat en radiator, som er forsynet med en fastindstillet termostatventil. I vintersæsonen skal indgangsdøren og de 2 vinduer holdes lukket for at undgå varmespild. Disse radiatorer er lukket i perioden 1. april til 31. oktober.

Afløb

Afløbsvandet sendes til kommunens rensningsanlæg. Der foretages en separation således at regnvand ledes til åer og søer igennem en olieudskiller, og det ”sorte” spildevand fra håndvask og toilet føres til Avedøre rensningsanlæg, som kommunen er tilkoblet.
Afdelingen foretager regelmæssig rensning af eget rørsystem, således at forstoppelser undgås.

Ventilation

I køkken og badeværelse er monteret kontrolventiler som regulerer den mængde luft, der suges ud af lejligheden. Disse spjæld må der ikke ændres på og der må ikke installeres el-ventilator til udsugningskanalerne. Dette vil indvirke negativt på luftfornyelsen i de øvrige lejligheder, der er tilkoblet ventilationsskakten.
De skydeventiler der er monteret øverst i vinduerne, bør så vidt muligt være åbne, idet de er med til at skabe den luftmængde, der skal til for at skabe luftfornyelse i den enkelte lejlighed.

Emhætter

I de lejligheder, der efter 2006 har fået nyt køkken er der monteret en emhætte. Emhætten har et kulfilter og dette skal udskiftes 1 gang om året (kan købes på varmemesterkontoret).

Antenneanlæg

Afdeling 47 har indgået aftale med YouSee om valg af TV pakke. Aftalen forpligter alle lejemål til at modtage YouSee’s grundpakke.
Alle kanalerne vil være på den digitale/HD programflade. Der leveres ikke noget analog signal.

Ud over grundpakken kan der individuelt laves en såkaldt ”bland selv pakke”. Denne ordning indgås direkte med YouSee.
Her kan beboeren vælge mellem alle YouSee’s kanaltilbud.
For at du kan tilslutte dig denne service skal der via YouSee indkøbes et CA kort eller du kan vælge at leje en box, så man via den vej modtager TV signalerne.
 
Det er vigtigt
at dine kabler fra dåsen i væggen til TV apparatet er af god kvalitet. Du skal bruge kabler der er dobbelt skærmet. Kablerne kan købes i Silvan, YouSee butik mm.
 
Der foregår løbende en udskiftning af visse programmer, som der
orienteres om på YouSee kabel tv egen kanal.

Bredbånd

Afdelingens antenneanlæg er forberedt til bredbåndstilslutning.
Bredbåndstilslutningen kan leveres af følgende udbydere: YouSee, Giganet, Fastspeed samt Hiper.

 

Vinduer

DAN-LUK vinduet er leveret i 2 udgaver. Sidehængt vindue og side-/bundhængt (kip/dreje) vindue.
 

Grebet
I grebet på begge vinduer er indbygget en børnesikring i grebets konsol.

På sidehængte vinduer skal palen på oversiden af konsol løftes for drejning af greb.
På kip/dreje vinduer kan grebet frit drejes 90 grader og vinduet kan åbnes i kipstilling. Når palen på konsol løftes, kan grebet drejes i lodret stilling til sidehængt åbning. Grebet må kun drejes, når vinduet er i lukket stilling.

 

Ventil
Over kip/dreje vinduerne er indbygget en ventil, der åbnes og lukkes ved en vandret bevægelse af betjeningsknap.

 
Vedligeholdelse
DAN-LUK vinduet er indvendigt et trævindue, der udvendigt er beklædt med ekstruderet aluminiumprofil.
Indvendigt træ er fra fabrikken behandlet med Sadolin Pinotex 2500 W.O., der er en 100 % akryl vandbaseret overfladebeskyttelse i farven hvid (RAL 9010). Der regnes ved udvendigt brug normalt et vedligeholdelsesinterval på 5-7 år. Til senere vedligeholdelse anbefales Pinotex Superdec som bedste behandling.
Udvendig alu-beklædning er behandlet med Polyester pulverlak i farven hvid (RAL 9010).
Vedligeholdelse af overfladen er normalt en afvaskning med rent vand, evt. ved fast snavs varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Hvis det ønskes, kan overfladen behandles med autovoks eller polish, men aldrig med tilsatte slibemidler.
Aluminiumsrammen er naturanodiseret og kan rengøres som den lakerede overflade.

 

Beslag
Beslag er udført med zinkkromat passiveret overflade som rustbeskyttelse. Såfremt der opstår funktionsfejl ved åbne/lukke funktion rettes der henvendelse til afdelingskontoret. 

Beslagene må ikke males over ved senere vedligeholdelse.
 

Gummilister
Udvendige og indvendige ”gummi” profiler er udført af

Santoprene. Rengøring kan ske med vand som øvrige overflader. Der må aldrig påføres maling på disse profiler.
 

Service
Der udføres ikke fast service på vinduer og døre, men fungere greb og hægsler ikke, rettes der henvendelse til afdelingskontoret for udbedring.

Man fraråder montering af blyindfattede vinduer på døre og vinduer, idet disse er med til at overbelaste hængsler og beslag, således at døre og vinduer ikke fungerer efter fabriksforskrifterne.
Man må påregne selv, at skulle betale for regulering i forbindelse med fejl eller skader, hvis ovennævnte ruder er monteret.
 
Baggrunden er, at afdelingen ikke dækker for glasskader på termoruderne.

Kalender
Boligforeningen AAB - afdeling 47 | Lundebjerggårdsvej 206 | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913932 | post.aab47@aab.dk