Boligforeningen AAB, afdeling 47
Kunst i afd. 47

Kunst i afdelingen


I anledning af afdeling 47,s 25 års jubilæm den 30 september 1989 besluttede afdelingsbestyrelsen i 1987, at nedsætte en kunstudvalg med det formål at indkøbe kunst til jubilæet.

"I hop mod himlen"
Resultatet af dette arbejde blev et relief på gavlen ved nr. 118 af keramikeren Tue Poulsen. I daglig tale kaldet "Sprællemanden".
Afsløringen foregik den 23 september 1989.
Udgiften er dækket af afd. 47 og følgende sponsorer: BRF Fonden - Nykredit - Sparekassen SDS - Danske Bank - Ballerup kommune.
Medlemsmødet i 1990 besluttede at kunstudvalget kunne arbejdede videre med nye ideer til kunst i afdelingen.

"SILA"
Opgaven tilfaldt billedhuggeren Ulrich Rössing. Kunstneren er disigner, maler og billedhugger samt medlem af kunstnergruppen CIRRUS.
Skulpturen er udført i rød granitsten, der skrifter farve efter vejret. Den er placeret ved indkørslen til afdelingen.
Kunstnerens egne ord om "SILA": Den mystiske udfordrende kraft, en søjle som bære universet, som står for skiftende vejr og forstand. Alt levende har en sjæl, dyr mad og mennesker og fra dette naturens kraft udspringer.

Ved afsløringen den 27 maj 1993 udtrykte Ulrich dette om skulpturen: Stenen sumbolisere, ved hjælp at mytilogiske figurer, forbindelsen fra bronzealderen op til til nytiden. Ved hjælp af indhuggede bånd, er der skabt forbindelse til fremtiden, som jo ingen kender.
Udgiften er dækket af afdeling 47.
 
"Soluret"
Soluret er skabt af arkitekt Holger Andreasen. Den grundlæggende teori er ret kompliceret, og det faktum at gavlen ikke vender ret mod syd har ikke gjort opgaven lettere.

Uret viser faktisk klokkeslæt, både sommer- og vintertid, samt indikerer hvilket halvår vi er i. Altsammen forudsat at solen skinner!
Uret er placeret på gavlen ved nr. 142

Afsløringen fandt sted den 8 oktober 1994.
Udgiften er dækket af afdeling 47 og følgende sponsorer: BRF Fonden - Arbejderne Landsbank - Danske Bank - Unibank
"Fabelfuglen"
Dette kunstværk har en helt speciel betydning for afdeling 47, idet kunstneren er en af vore tidligere beboere, nemlig Charlottenborgudstilleren Niels P Jørgensen. Niels var kendt i afdelingen for sine tegninger i beboerbladet " Nyt fra afd. 47".

Det interessante ved fuglen er, at den er fremstillet af overskudsmateriale fra vores facaderenovering og ved velvillig hjælp fra afdelingens faste håndværkere.

Fuglen er placeret på gavlen ved nr. 166. Den blev afsløret den 5 november 1994.

Udgifterne er dækket af afdeling 47 og følgende sponsorer: BRF Fonden - Arbejderne Landsbank - Danske Bank - Unibank og Steni.
 
"Steler"
Træstelerne har flere funktioner, idet de er udført som en markering af bumpene, samt har en skupturel værdi i de græsarealer, hvor de er placeret.
Der er opsat i forbindelse med gårdrenoveringen i 1996.

Der er udført af Niels P jørgensen (Fabelfuglen) og Per Larsen fra nr. 118
Kalender
Boligforeningen AAB - afdeling 47 | Lundebjerggårdsvej 206 | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913932 | post.aab47@aab.dk